Home พระเครื่องทั่วไทย พระกรุโบราณ พระกรุเนื้อชิน-โลหะ


พระพิฆเนศวร (สันสกฤต: गणेश, ทมิฬ: பிள்ளையார்)


ทรงเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ นับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง หมายถึงผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง
ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง ก็คือหากที่ใดมีความขัดข้องแล้วอัญเชิญพระพิฆเนศวรมา ความขัดข้องทั้งหลายย่อมมลายไป ผู้ที่มักประสบความขัดข้อง ไม่ว่ากิจการงานใด การทำธุระกิจค้าขาย หรือทำมาอยู่ดีๆเกิดความขัดข้องขึ้น มักจะขอบารมีพระพิฆเนศวรก็จะหายขัดข้อง หายขัดสน สบายใจได้

พระพิฆเณศ อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแต่โบราณ มีหลักฐานการค้นพบรูปสลักพระพิฆเณศในเทวสถานตามเมืองต่างๆ ทั่วประเทศไทย หลักฐานการค้นพบองค์เทวรูปบูชาพระพิฆเณศที่เก่าแก่ในสมัยที่ขอมเรืองอำนาจในดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นต้นว่าองค์เทวรูปบูชานั้นสลักจากหิน ที่ค้นพบทางแถบจังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ


คนไทยถือว่าองค์พระพิฆเนศวรเป็นที่เคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 ประการ โดยคนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศวรให้เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งทางศาสนาพราหมณ์ได้สถาปนาพระพิฆเนศวร เป็นเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใดๆ เป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ สามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป กิจการทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี หน่วยงานราชการกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ถือเอาพระพิฆเนศวรเป็นสัญลักษณ์
คนในสมัยก่อนมักพูดกันว่า "อยากเก่งทางรบ ทางการสงครามให้ไหว้พระขันฑกุมาร แต่หากอยากเก่งทางศิลปะและการแต่งหนังสือให้ไหว้พระพิฆเนศวร" แม้นว่าเทพทั้ง 2 องค์นี้จะเป็นพี่น้องกัน (พระพิฆเนศวรเป็นพี่ชายของพระขันฑกุมาร) แต่ดูเหมือนว่าจะเก่งกันคนละด้าน เนื่องจากพระขันฑกุมารนั้นถือกันว่าเป็นเทพเสนาและการสงคราม ส่วนผู้เป็นพี่คือพระพิฆเนศวรนั้น จะเก่งทางด้านศิลปะและการแต่งหนังสือในเมืองไทยนั้นเรามักจะเห็นคนที่ทำงาน หรือเรียนทางด้านศิลปะนิยมกราบไหว้บูชาองค์พระพิฆเนศวรกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากคนไทยถือกันว่าการกราบไหว้บูชาองค์พระพิฆเนศวรนี้จะช่วยให้เก่งทางด้านศิลปะ การแต่งหนังสือจะไม่พบอุปสรรค ขวากหนามและความขัดข้องหมองใจทั้งปวงก็จะถูกขจัดปัดเป่าจนหมดสิ้น

พระพิฆเนศวร ตามความหมายแปลว่าหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง หรือบางคราวจึงมีพระนามว่า สิทธิบดี บางคราวก็เรียก คณปุคระ แปลว่าเหมือนโคผู้นำฝูงโค  พระคเณศได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแขนงต่างๆ มากมาย ระดับเล็กๆ เป็นตั้งแต่เทพเจ้าประจำเรือน, ประจำหมู่บ้าน, เทพแห่งการเก็บเกี่ยว, เทพผู้ขจัดความชั่วร้าย ซึ่งมีคุณสมบัติแห่งความรอบรู้ ชาญฉลาด และเชี่ยวชาญในศาสตร์วิทยาทุกแขนง เป็นต้นว่าศิลปะ และอักษรศาสตร์ นอกจากนี้พระพิฆเนศวรยังได้ชื่อเป็นเทพสากล เพราะบัญญัติแห่งศาสนพิธีของฝ่ายพราหมณ์-ฮินดู ได้สถาปนาให้เป็นเทพพระองค์แรก ซึ่งต้องกราบไหว้บูชาก่อนเริ่มมงคลพิธีใดๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม ยกเว้นงานเดียวที่ห้ามอาราธนา คือ งานศพ ด้วยถือว่าเป็นอวมงคลพิธี  พระคเณศหรือพระวิฆเนศวรนี้ ตามความนิยมแห่งไสยศาสตร์ว่า เป็นเจ้าแห่งความรู้ เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง หรือบางทีก็เรียกว่า สิทธิบดี (เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง) บางพวกก็เรียกว่า อขุรถ (ขี่หนู), คชมุข (หน้าเป็นช้าง), เอกทนต์ (งาเดียว), ลัมพกรรณ (หูยาน), สัมโพทร (ท้องยาน), หรือทวิเทต (ตัวสองลอน)  พระคเณศวร เป็นเทพเจ้าด้านศิลปะทั้งมวล ไม่ว่าการตกแต่ง การวาด การปั้น วรรณศิลป์ทุกชนิด ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ดังนั้นบทไหว้ครูงานเขียนการเซ่นไหว้บูชาเพื่อขอพรชาวช่าง จึงมีการอันเชิญเทพพระคเณศวรมาเป็นเทพบันดาลความไม่ขัดข้อง ขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งผองให้สิ้นไป ทำให้งานศิลป์พบความสำเร็จสมประสงค์

พระพิฆเนศวรเป็นโอรสของพระอิศวรและพระอุมาเทวี มีรูปกายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง ทุกคนเคารพนับถือท่านในฐานะที่ท่านเป็น "วิฆเนศ" นั่นคือ เจ้า (อิศ) แห่งอุปสรรค (วิฆณ) เพราะเจ้าแห่งอุปสรรค ที่สามารถปลดปล่อยอุปสรรคได้ และอีกความหมายถึง ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จในทุกศาสตร์สรรพสิ่งหรือเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวง เมื่อพิจารณาความหมายในทางสัญญะ รูปกายที่อ้วนพีนั้นมีความหมายว่า ความอุดมสมบูรณ์ เศียรที่เป็นช้างมีความหมาย หมายถึงผู้มีปัญญามาก ตาที่เล็กคือ สามารถมอง แยกแยะสิ่งถูกผิด หูและจมูกที่ใหญ่หมายถึง มีสัมผัสพิจารณา ที่ดีเลิศ พระพิฆเนศวรมีพาหนะคือ หนู ซึ่งอาจเปรียบได้กับความคิด ที่พุ่งพล่าน รวดเร็ว ดังนั้น มนุษย์จึงต้องมีปัญญากำกับเป็นดั่งเจ้านายในใจตน

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:45 น.)

 


ตะปูสังขวานร เป็นที่รู้จักกันมานานในฐานของดีแต่โบราณที่ต้องนำมาเป็นส่วนประกอยสำคัญในการสร้างของดีต่างๆ เช่น การสร้างมีดหมอ หรือการทำเครื่องรางของขลังต่างๆ


เพราะโบราณจารย์เชื่อกันว่ามีอานุภาพในการป้องกันภูตผี คุณไสยต่างๆ และสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย ได้ผลชัดเจน โบราณจารย์ทางภาคเหนือท่านหวงกันนักหนา เพราะเชื่อมีพุทธคุณในการป้องกัน ภูตผี,ปีศาจ,คุณไสยๆ,สิ่งอัปมงคลต่างๆได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญถือว่าเป็นของใหญ่ของสูงที่สามารถชนะอาถรรพ์ทั้งปวงได้หมด

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
ยินดีต้อนรับสู่เว็บรวมพระครับ เวปไซต์สื่อกลางของวงการพระเครื่อง
None

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้840
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1166
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้16808
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน25518
mod_vvisit_counterเดือนนี้50437
mod_vvisit_counterเดือนก่อน21495
mod_vvisit_counterตั้งแต่เปิดเว็บ2599924